Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for følgende virksomheter:
Kristiansand Sanitetsforening
Org nr 971 550 937

Kristiansand Sanitetsforening ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt.
Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på vedrørende innsamling av personopplysninger (personopplysningsloven § 19), samt generell informasjon om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Med «behandlingsansvarlig» menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at personopplysningene behandles i samsvar med personopplysningslovens regler.

Med «behandling av personopplysninger» menes all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

Behandling av personopplysninger som samles inn på nettbasert tjeneste

Med dette menes Personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.kristiansandsanitetsforening.no. Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger som samles inn via tjenesten.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger som samles via nettbaserte tjenester følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a) og/eller § 9 a), b) og f).

Eksempler på opplysninger som innhentes via ovennevnte tjenester er som følger:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Melding/bakgrunn for henvendelse

Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse

Kristiansand Sanitetsforening samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Ved bruk av betalingsløsninger overføres all informasjon direkte med leverandør av betalingstjeneste.

Registrering/innhenting av opplysninger

«Kristiansand Sanitetsforening samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Eksempelvis:

  • Kontaktskjema når man ønsker å melde seg som frivillig.
  • Medlemsforespørsler blir registrert på NKS sin hjemmeside.

Kristiansand Sanitetsforening sine medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet, både i forbindelse med forretningsmessige forhold (herunder bl.a. ordre, administrere kundeforholdet, kontakt med forretningsforbindelse, media, administrere diverse henvendelser, o.l.) og i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

 

Opplysninger om de ansatte, samt jobbsøkere

Kristiansand Sanitetsforening behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Det er Daglig leder og administrasjon sekretær  som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende arbeid.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemer. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Kristiansand sanitetsforening sine nettsider.

Personopplysninger om de ansatte arkiveres i personalmapper; både fysisk og elektronisk. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Opplysninger om de ansatte kan publiseres på Kristiansand Sanitetsforening sine nettsider, brosjyrer, kundemagasin, profiler på sosiale medier, samt annen type markedsføringsmateriale. Dette kan være navn, stilling, kontaktinfo og bilde.

Alle stillingssøknader blir arkivert elektronisk. Disse blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. ett år før de slette

 

Generelle forhold

Lagring av opplysninger

Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, med mindre Kristiansand Sanitetsforening må beholde personopplysninger på annet behandlingsgrunnlag. I så fall vil du bli underrettet av Kristiansand Sanitetsforening.

Sletting av opplysningene

Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt og alle plikter som følger av behandlingen er oppfylt, med mindre Kristiansand Sanitetsforening har andre legitime grunnlag for å beholde personopplysningene.

I tillegg vil vi slette opplysningen på oppfordring ved å kontakte oss.

Rettigheter

Som bruker/registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte Kristiansand Sanitetsforening sin behandlingsansvarlig.

Klager

Dersom du mener at Kristiansand Sanitetsforening ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Erklæringen vil kunne bli oppdatert slik at den er i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk.

 

Sist oppdatert: januar 2020

 

Kontaktinformasjon:
Telefon 913 82980
post@kristiansandsanitetsforening.no