Vi trenger
flere
frivillige

Basisaktiviteter

Vi har mange spennende muligheter for deg som ønsker å engasjere deg i vårt arbeid. Som frivillig kan du gjøre noe for andre i ditt lokalsamfunn og samtidig få noe igjen i form av gode opplevelser. Du bestemmer selv hva og hvor mye du vil gjøre!

 
Språkvenn

Vi er opptatt av likestilling og ønsker å bidra til at Norge er et trygt og inkluderende samfunn for minoritetsspråklige kvinner. Å beherske det norske språk er nøkkelen for å bli integrert i samfunnet, og gjennom Språkvenn bidrar våre frivillige med viktig språktrening for minoritetskvinner i alle aldre. Vi lager lett mat sammen, gjør håndarbeid eller finner på andre aktiviteter – det viktige er å prate sammen og skape en felles opplevelse for begge parter. Aktiviteten finner sted på Kvinnehelsehuset annen hver torsdag kl 1800.

 
Seniortrening

Forskning viser at fysisk aktivitet kan ha stor helseeffekt i alle aldre. Vi i Sanitetsforeningen  legger til rette for ulike aktiviteter både innendørs og utendørs, med fokus på mosjon og bevegelse. Aktivitetene kan være for eksempel aerobic med vekter, denne treningen kjører vi to ganger i uken. I tillegg er det mulighet til å komme seg på trening i varmtvannsbasseng eller turgåing. Å være aktiv sammen med andre bidrar til økt trivsel og forebygger ensomhet og isolasjon. Her inkluderer vi alle – også de som er lite aktiv, har lavt funksjonsnivå eller en sviktende helse.

 
Beredskap

Vi er opptatt av trygghet og sikkerhet for alle i lokalsamfunnet. Derfor samarbeider vi med Kristiansand kommunes beredskapsplan om hjelp ved ulykker. Vi bistår blant annet i leteaksjoner, ved ulykker og i kriser. Vårt bidrag kan være å servere mat og drikke og å gi medmenneskelig omsorg, slik at lokalsamfunnet kan ta vare på de som er berørte. Våre frivillige har møter tre ganger i året for faglig påfyll i denne forbindelse.

 
Café

Hva er vel bedre enn et koselig kafébesøk? Hver torsdag kl. 11-13 lager våre frivillige i stand café på Kløvertun Aktivitetssenter. Her er det nystekte vafler, en varm kaffekopp og gode samtaler som står i fokus. Aktiviteten på Kløvertun er en viktig og hyggelig møteplass for de som ønsker å komme i kontakt med andre. Samler mennesker fra flere bydeler, selv om de fleste er beboere på Kløvertun eller fra Vige. Vi ønsker nye velkommen!

 
Besøksvenn

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike årsaker ønsker mer kontakt med andre. Ensomhet kjenner ingen alder, og vårt mål er å gjøre hverdagen lettere for de som trenger det. Besøksvenn og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre – det kan være hjemmebesøk, turgåing, cafébesøk eller å bare møtes for å prate.

 
Ressursvenn

Har du tid til overs og ønsker å være en støttespiller for en kvinne i en sårbar situasjon? Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I Sanitetsforeningens prosjekt Ressursvenn får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt.

Frivillige Ressursvenner vil få videre tilbud om nasjonale samlinger med relevant faglig påfyll og erfaringsutvekslinger i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Lyst til å bli frivillig?

Som frivillig kan du gjøre noe for andre i ditt lokalsamfunn og samtidig få noe igjen i form av gode opplevelser. Vi har alltid plass til flere frivillige – bli med oss på laget!
Navn *
E-post *
Mobil
Postnr.
Sted
Melding

Kristiansand Sanitetsforening | Vigeveien 20 A | Tel: 38 02 27 66 | E-post: post@kristiansandsanitetsforening.no