Sanitetsforeningen er aktive i koronatiden

Kristiansand Sanitetsforening har mobilisert og bidratt med hjelp til utsatte grupper i tiden med pandemi og utbrudd av koronasmitte.

I den første tiden rett etter lockdown 12 mars handlet det om å bidra med og ringe rundt for å informere og trygge de eldre. Senere bidrar frivillige med å handle matvarer og medisiner.


Foto av Hanne Bruvik til venstre. Bildet til høyre er Berit Gregersen

 

 

Like etter påske ble mangel på smittevernutstyr og Sanitetsdamene bidro med å sy utstyr.

Foto: Gro Strømme og Berit Gregersen syr smittevernutstur. Utsyr blir levert og skal brukes av hjemmetjenesten i Kristiansand kommune. På bildet til høyre leverer Eva-Lill utstyr til Evy Tryfoss Soneleder. 

 

 

Vi har vist omtanke til de som trenger litt ekstra oppmuntring i en tung tid og følt isolasjon.

Foto: Daglig leder Lisbeth Andersen er klar med påskeegg til de gamle på Kløvertun

Foto: Gave med sjokolade til de som trenger en ekstra oppmuntring.  

De som fikk var beboere, eldre, funksjonshemmede. Hjemmesykepleien/sonekontor fikk også. I tilllegg har vi gitt pizza til ungdommer i arbeidstrening på «Hopeful» og grillmat til Solvang psykiatriske.

 

Hver tirsdag har Sanitetsforeningen lagt opp til at beboerne får treffes, ofte med et musikk innslag.

Foto: Beboere samles med god avstand for å høre musikk og være sammen.

Foto: musikere fra Kristiansand Symfoniorkester spiller utenfor Kløvertun

 

Foto: Folk koser seg i vårsola

Foto: Harald Eikeland og Ole Louis Lilløy spiller utenfor Kløvertun

 

Hver uke har vi laget middager og levert til forsterket mottak for flykninger.
Som følge av korona har beboerne fått stengt felles kjøkken for å hindre smitte, og Sanitetsforeningen har i samarbeid med Frelsesarmeen gitt middager som bidrag. 

Foto: Eva-Lill Bjørklund, Elin Robstad og Åsa Trygsland

Foto. Elin Robstad leverer mat til mottaket