Kristiansand starter opp med Ressursvenn

Mange voldsutsatte kvinner opplever å stå alene etter brudd med overgriper. De kjenner på at de er uten nettverk og trenger sårt noen som kan støtte dem i denne sårbare fasen. I vårt prosjekt, får kvinnen en frivillig - en Ressursvenn, som støtter de når de skal etablere seg på nytt.

Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at voldsutsatte kvinner går tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret. Dette vil Sanitetskvinnene gjøre noe med. I vårt prosjekt Ressursvenn kobler vi en voldsutsatt kvinne med en frivillig i den sårbare fasen etter brudd og utflytting fra krisesenter. En frivillig ressursvenn skal være en støttespiller og et medmenneske i denne perioden, og målet med  prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal ende opp tilbake hos overgriper.

Bilde: shutterstock

Flere lokalforeninger i Norske Kvinner Sanitetsforening har etablert Ressursvenn, nå skal Kristiansand Sanitetsforening gjøre det samme. I løpet av høsten 2021 skal flere av våre frivillige kurses og læres opp for å være rustet for oppgaven.

Kristiansand Sanitetsforening koordinerer prosjektet i tett samarbeid med de lokale krisesentrene og Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt. Ressursvennen og den voldsutsatte møtes ca. en gang i uka over for å ta en kopp kaffe eller gå en tur sammen. Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller det å være med på en boligvisning. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og ressursvennene oppleves som likeverdig.