Prosjektstart for "Kvinnehelsehus i Kristiansand"

Prosjektleder Kaia Lindtner skal kartlegge behovet for å opprette Kvinnehelsehus i Kristiansand.

Kaia Helgemo Lindtner er ansatt som prosjektleder for Kvinnehelsehus Kristiansand. 


Bilde: Kaia Lindtner

Prosjektlederen forteller at hun skal kartlegge eksisterende tilbud og tiltak rettet mot kvinners helse. Videre skal hun ha intervjuer, fokusgrupper og workshops med målgruppen.

Sykdomsmønster, ulike livssituasjoner, ulik tiltro til helsesystemet, kulturforståelse og språk er noen av utfordringene norsk helsesystem står over for å sikre likeverdige helsetjenester for alle. Disse utfordringene krever handling. Med et potensielt Kvinnehelsehus i Kristiansand vil Sanitetskvinnene bidra til å møte disse utfordringene. Sanitetskvinnene setter søkelys på behovet for kjønnsbasert kunnskap om helse. Det potensielle kvinnehelsehuset vil ha fokus på seksuell og reproduktiv helse blant minoritetskvinner samt etnisk norske kvinner i en sårbar eller ny livssituasjon.

Det er opprettet et Kvinnehelsehus i Bergen som åpnet nå i høst. Prosjektet ledes av NKS sentralt og videreføres nå til Trondheim og Kristiansand.

Har du innspill til prosjektet Kvinnehelsehus i Kristiansand? Ta kontakt med prosjektleder i Kristiansand, Kaia Lindtner, epost: Kaia.lindtner@sanitetskvinnene.no eller mobil: 48030584