Frivillighetsprisen 5 desember 2019 tildeles Lise Kristiansen

Renate Hægeland Høyres Gruppeleder, Lise Kristiansen og Leder av Frivillighetsprisen Lisbeth Andersen

Prisvinner Lise Kristiansen
Årets frivillighetspris til en person gikk til Lise Kristiansen. Hun er svært godt kjent både høyt og lavt i Kristiansand. Lise er også en kjær Sanitetsdame i Kristiansand
Juryens begrunnelse:

"Under vignetten «Ildsjelene» i Fædrelandsvennens helgebilag «God Helg» den 27. juli, står det om prisvinneren at «Hun gir de ansiktsløse et ansikt». I 25 år har hun vært en venn for de aller sykeste pasientene innen psykiatri og rus i Kristiansand.
Prisvinneren har vært pådriver for etableringen av bofellesskapet i Løkkeveien. Hun sier selv i intervjuet at «min jobb er å prøve å gi dem litt glede i en hverdag full av angst og tunge tanker».
Prisvinneren legger ikke skjul på at utfordringer hun har møtt i sitt eget liv har vært et viktig utgangspunkt for engasjementet.
Hun har, eller har hatt, en rekke roller og verv. Politiker, brukerrepresentant på Sørlandet sykehus HF, initiativtaker til aksjonen «Hold blomsterbyen ren», styremedlem i organisasjonen Mental helse, frivillig på Vest-Agder krisesenter, og leder for lokallaget til Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse. Hun er også aktiv med bursdager, vaffel dager på Kristiansand Sanitetsforenings Aktivitetshus på Solvang. Dette er ett dag tilbud for mennesker med dårlig Psykisk Helse.
Hun har vært med på utviklingen av Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, og hun var en viktig aktør i etableringen av aktivitetssenteret «Energiverket».
Lise Kristiansen mottok Kongens fortjenstmedalje i 2013 for sin frivillige