Gruppemøtene starter opp nå.

De fleste gruppene ønsker å ha ett gruppemøte før sommeren. Ta kontakt med din Gruppeleder for mer informasjon.