Støtter kvinner i Etiopia gjennom fadderskap

Barneekteskap, tenåringsgraviditet, seksuell vold og kjønnslemlestelse rammer mange unge jenter i Etiopia. Mange går også glipp av viktig skolegang når de får menstruasjon, fordi de ikke har tilgang på sanitetsbind. Norske Kvinners Sanitetsforening har vært engasjert i Etiopia siden 2007 og i 2019 finansiere vi egne jenteprosjekter i Etiopia.

N.K.S. har vært engasjert i Etiopia siden 2007. Det første prosjektet var å renovere et bofellesskap for fattige eldre. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2010 og 82 eldre som var husløse fikk et verdig sted å bo. Underveis i dette arbeidet kom ideen om å etablere «Etiopiske Kvinners Sanitetsforening», som skulle være en nasjonal, uavhengig organisasjon. En gruppe av etiopiske kvinner under ledelse av Birikit Terefe (senere daglig leder) gikk i gang med å etablere en lokal organisasjon med fokus på helseopplysning.

I 2018 ble det foretatt en ekstern evaluering av WHAE – og det helsefremmende arbeidet får topp score!

Allerede i 2010 var Kristiansand Sanitetsforening engasjert i hjelpearbeidet i Etiopia. Fire styremedlemmmer reiste ned for å få innblikk i landet, kulturen og det arbeidet de var i ferd med å støtte. Kvinnene i Kristiansand tente på ideen om å bidra med nødvendig helsehjelp og pplæ Fadderskap betyr at lokale Sanitetsforeninger landet over er med å støtte lokale Etiopiske søsterforeninger å starte opp og drifte de. Fadderskap innebærer en treårig forpliktelse der norske Sanitetsforeninger blant annet er med å betaler:

  • Lønn til lærer (voksenopplæring): Kvinnene får lese- og skrivetrening, myndighetene finansierer mesteparten, mens fadderne bidrar med noe. (Halvparten av medlemmene kan ikke lese og skrive når de begynner i WHAE).
  • Aktiviteter: Som f eks melk til HIV-/aids-syke, pleietrengende kvinner i Chancho, såpe til dusjanleggene i Mekele og Harar, og rengjøringsartikler til vaskekampanjene ute i lokalsamfunnet.
  • Lønn sykepleier (månedlig medlemsmøte)
  • Leie av lokaler
  • Kaffeseremoni: Innkjøp av kaffe og popcorn
  • Innkjøp av forfriskninger til opplæring ute i lokalsamfunnet
  • Helseforsikring til WHAE-medlemmene